Điểm tin chính

Dự án nổi bật

Khu đô thị Swanbay

tổng thể dự án swanbay

Khu đô thị Swanpark

phối cảnh swanpark

Khu đô thị ID Junction

phối cảnh dự án id junction long thành

Tin rao bán nổi bật

26.56 tỷ

- Diện tích: 5312 m2

- MĐXD: 10%

- Mặt tiền: 51.2 m

- Số tầng: 1

- Đường: 80 m

- Hướng: Bắc

- Liên hệ: 0702.999.989

Ngày đăng: 29/12/2022

4.64 tỷ

- Diện tích: 1030 m2

- MĐXD: 10%

- Mặt tiền: 14 m

- Số tầng: 1

- Đường: 13 m

- Hướng: ĐN

- Liên hệ: 0846.333.306

Ngày đăng: 15/11/2022

11.35 tỷ

- Diện tích: 5160 m2

- MĐXD: 10%

- Mặt tiền: 60 m

- Số tầng: 1

- Đường: 6 m

- Hướng: ĐN

- Liên hệ: 0846.333.306

Ngày đăng: 10/11/2022

12.00 tỷ

- Diện tích: 845 m2

- MĐXD: 50%

- Mặt tiền: 25 m

- Số tầng: 1

- Đường: 5 m

- Hướng: Nam

- Liên hệ: 0702.9999.89

Ngày đăng: 11/11/2022

3.50 tỷ

- Diện tích: 233 m2

- MĐXD: 100%

- Mặt tiền: 10 m

- Số tầng: 1

- Đường: 20 m

- Hướng: Tây Bắc

- Liên hệ: 0702.9999.89

Ngày đăng: 15/11/2022

13.08 tỷ

- Diện tích: 4359 m2

- MĐXD: 100%

- Mặt tiền: 43 m

- Số tầng: 1

- Đường: 10 m

- Hướng: ĐN

- Liên hệ: 0846333306

Ngày đăng: 12/11/2022

19.00 tỷ

- Diện tích: 352 m2

- MĐXD: 40%

- Mặt tiền: 16 m

- Số tầng: 3

- Đường: 40 m

- Hướng: Bắc

- Liên hệ: 0846333306

Ngày đăng: 24/07/2022

13.75 tỷ

- Diện tích: 388 m2

- MĐXD: 40%

- Mặt tiền: 19 m

- Số tầng: 3

- Đường: 19 m

- Hướng: Nam

- Liên hệ: 0846333306

Ngày đăng: 22/07/2022

11.00 tỷ

- Diện tích: 332 m2

- MĐXD: 40%

- Mặt tiền: 17 m

- Số tầng: 3

- Đường: 19 m

- Hướng: Bắc

- Liên hệ: 0846333306

Ngày đăng: 10/11/2022

49.00 tỷ

- Diện tích: 630 m2

- MĐXD: 30%

- Mặt tiền: 21 m

- Số tầng: 2

- Đường: 12 m

- Hướng: Đông Bắc

- Liên hệ: 0846333306

Ngày đăng: 21/07/2022

16.00 tỷ

- Diện tích: 320 m2

- MĐXD: 40%

- Mặt tiền: 16 m

- Số tầng: 3

- Đường: 12 m

- Hướng: Tây Nam

- Liên hệ: 0846333306

Ngày đăng: 12/11/2022

12.50 tỷ

- Diện tích: 187.5 m2

- MĐXD: 40%

- Mặt tiền: 10 m

- Số tầng: 3

- Đường: 15 m

- Hướng: Tây Nam

- Liên hệ: 0846.333.306

Ngày đăng: 221/07/2022

6.50 tỷ

- Diện tích: 180.42 m2

- MĐXD: 40%

- Mặt tiền: 9.3 m

- Số tầng: 3

- Đường: 12 m

- Hướng: Bắc

- Liên hệ: 0846333306

Ngày đăng: 10/11/2022

8.00 tỷ

- Diện tích: 233.64 m2

- MĐXD: 40%

- Mặt tiền: 11.8 m

- Số tầng: 3

- Đường: 12 m

- Hướng: Bắc

- Liên hệ: 0846333306

Ngày đăng: 01/08/2022

38.74 tỷ

- Diện tích: 9684 m2

- MĐXD: 100%

- Mặt tiền: 100 m

- Số tầng: 1

- Đường: 6 m

- Hướng: ĐN

- Liên hệ: 0702.9999.89

Ngày đăng: 15/11/2022

12.00 tỷ

- Diện tích: 300 m2

- MĐXD: 40%

- Mặt tiền: 15 m

- Số tầng: 3

- Đường: 19 m

- Hướng: Tây Nam

- Liên hệ: 0846333306

Ngày đăng: 11/11/2022

25.00 tỷ

- Diện tích: 580 m2

- MĐXD: 30%

- Mặt tiền: 20 m

- Số tầng: 3

- Đường: 40 m

- Hướng: Đông Nam

- Liên hệ: 0846333306

Ngày đăng: 12/11/2022

18.00 tỷ

- Diện tích: 600 m2

- MĐXD: 30%

- Mặt tiền: 20 m

- Số tầng: 3

- Đường: 19 m

- Hướng: Tây Nam

- Liên hệ: 0846333306

Ngày đăng: Đã bán

Tin dự án nổi bật

Swanbay Oasia Đại Phước

Giá bán: 50-80 triệu/m2

KĐT Swanpark

Giá bán: 35 – 40 triệu/m2

KĐT ID Junction

Giá bán: 55-80 triệu/m2