Đã bán!
13.50 tỷ

- Diện tích: 200 m2

- MĐXD: 50%

- Mặt tiền: 12 m

- Số tầng: 3.5

- Đường: 20 m

- Hướng: Tây Bắc

- Liên hệ: 0846333306

Ngày: 28/10/2020

Đã bán!
12.50 tỷ

- Diện tích: 196.7 m2

- MĐXD: 50%

- Mặt tiền: 28 m

- Số tầng: 5

- Đường: 13 m

- Hướng: DB - TB

- Liên hệ: 0846333306

Đã bán!
9.50 tỷ

- Diện tích: 126 m2

- MĐXD: 70%

- Mặt tiền: 6 m

- Số tầng: 5

- Đường: 20 m

- Hướng: Tây Bắc

- Liên hệ: 0846333306

Ngày: 02/10/2020

8.00 tỷ

- Diện tích: 111 m2

- MĐXD: 50%

- Mặt tiền: 20 m

- Số tầng: 3.5

- Đường: 13 m

- Hướng: Nam

- Liên hệ: 0846333306

Ngày: 30/12/2020