Đã bán!
10.00 tỷ

- Diện tích: 240 m2

- MĐXD: 60%

- Mặt tiền: 12 m

- Số tầng: 3.5

- Đường: 20 m

- Hướng: Đông

- Liên hệ: 0981303525

Ngày: 20/10/2020

Đã bán!
12.50 tỷ

- Diện tích: 196.7 m2

- MĐXD: 50%

- Mặt tiền: 28 m

- Số tầng: 5

- Đường: 13 m

- Hướng: DB - TB

- Liên hệ: 0846333306

Đã bán!
10.00 tỷ

- Diện tích: 78 m2

- MĐXD: 80%

- Mặt tiền: 6 m

- Số tầng: 5

- Đường: 40 m

- Hướng: Đông Nam

- Liên hệ: 0846333306

Ngày: 02/10/2020