Chuyên trang mua bán biệt thự, liền kề, shophouse Tây Hà Nội. Hotline: 0846.333.306

Hết hàng
15.29 tỷ

- Diện tích: 278 m2

- MĐXD: 45%

- Mặt tiền: 14 m

- Số tầng: 3

- Đường: 13 m

- Hướng: Nam

- Liên hệ: 0981303525

Ngày: 02/01/2021

25.26 tỷ

- Diện tích: 421 m2

- MĐXD: 40%

- Mặt tiền: 40 m

- Số tầng: 3

- Đường: 13 m

- Hướng: Bắc

- Liên hệ: 0981303525

Ngày: 30/12/2020

18.91 tỷ

- Diện tích: 278 m2

- MĐXD: 45%

- Mặt tiền: 30 m

- Số tầng: 3

- Đường: 20 m

- Hướng: Tây Bắc

- Liên hệ: 0981303525

Ngày: 10/01/2021

Hết hàng
11.00 tỷ

- Diện tích: 280.2 m2

- MĐXD: 45%

- Mặt tiền: 30 m

- Số tầng: 3

- Đường: 13 m

- Hướng: ĐB, TB

- Liên hệ: 0981303525

Ngày: 20/09/2020

20.16 tỷ

- Diện tích: 336 m2

- MĐXD: 45%

- Mặt tiền: 30 m

- Số tầng: 3

- Đường: 13 m

- Hướng: Nam

- Liên hệ: 0981303525

Ngày: 10/01/2021

Hết hàng
10.00 tỷ

- Diện tích: 240 m2

- MĐXD: 60%

- Mặt tiền: 12 m

- Số tầng: 3.5

- Đường: 20 m

- Hướng: Đông

- Liên hệ: 0981303525

Ngày: 20/10/2020

13.36 tỷ

- Diện tích: 243 m2

- MĐXD: 45%

- Mặt tiền: 13 m

- Số tầng: 3

- Đường: 13 m

- Hướng: TB - TN

- Liên hệ: 0981303525

Ngày: 17/01/2020

18.60 tỷ

- Diện tích: 287 m2

- MĐXD: 45%

- Mặt tiền: 15 m

- Số tầng: 3

- Đường: 13 m

- Hướng: Đông Nam

- Liên hệ: 0981303525

Ngày: 10/01/2021

18.14 tỷ

- Diện tích: 279 m2

- MĐXD: 40%

- Mặt tiền: 14 m

- Số tầng: 4

- Đường: 13.5 m

- Hướng: Tây Bắc

- Liên hệ: 0846333306

Ngày: 16/01/2020

19.00 tỷ

- Diện tích: 210 m2

- MĐXD: 50%

- Mặt tiền: 14 m

- Số tầng: 3

- Đường: 13 m

- Hướng: Nam

- Liên hệ: 0846333306

Ngày: 18/01/2020

Hết hàng
13.50 tỷ

- Diện tích: 200 m2

- MĐXD: 50%

- Mặt tiền: 12 m

- Số tầng: 3.5

- Đường: 20 m

- Hướng: Tây Bắc

- Liên hệ: 0846333306

Ngày: 28/10/2020

25.35 tỷ

- Diện tích: 576 m2

- MĐXD: 45%

- Mặt tiền: 30 m

- Số tầng: 3

- Đường: 34.5 m

- Hướng: Đông Bắc

- Liên hệ: 0981303525

Ngày: 30/12/2020

Hết hàng
12.50 tỷ

- Diện tích: 196.7 m2

- MĐXD: 50%

- Mặt tiền: 28 m

- Số tầng: 5

- Đường: 13 m

- Hướng: DB - TB

- Liên hệ: 0846333306

Hết hàng
9.50 tỷ

- Diện tích: 126 m2

- MĐXD: 70%

- Mặt tiền: 6 m

- Số tầng: 5

- Đường: 20 m

- Hướng: Tây Bắc

- Liên hệ: 0846333306

Ngày: 02/10/2020

Hết hàng
10.00 tỷ

- Diện tích: 200.7 m2

- MĐXD: 50%

- Mặt tiền: 12 m

- Số tầng: 4

- Đường: 13.5 m

- Hướng: Tây Nam

- Liên hệ: 0846333306

Ngày: 08/10/2020

8.00 tỷ

- Diện tích: 111 m2

- MĐXD: 50%

- Mặt tiền: 20 m

- Số tầng: 3.5

- Đường: 13 m

- Hướng: Nam

- Liên hệ: 0846333306

Ngày: 30/12/2020

Hết hàng
11.20 tỷ

- Diện tích: 200 m2

- MĐXD: 60%

- Mặt tiền: 8 m

- Số tầng: 4

- Đường: 50 m

- Hướng: Đông Bắc

- Liên hệ: 0846333306

Ngày: 18/12/2020

11.00 tỷ

- Diện tích: 200 m2

- MĐXD: 60%

- Mặt tiền: 8 m

- Số tầng: 4

- Đường: 50 m

- Hướng: Đông Bắc

- Liên hệ: 0846333306

Ngày: 08/01/2021

Hết hàng
10.00 tỷ

- Diện tích: 78 m2

- MĐXD: 80%

- Mặt tiền: 6 m

- Số tầng: 5

- Đường: 40 m

- Hướng: Đông Nam

- Liên hệ: 0846333306

Ngày: 02/10/2020

Hết hàng
8.19 tỷ

- Diện tích: 195 m2

- MĐXD: 80%

- Mặt tiền: 6 m

- Số tầng: 5

- Đường: 25 m

- Hướng: Đông Nam

- Liên hệ: 0981303525

Ngày: 01/10/2020