25.35 tỷ

- Diện tích: 576 m2

- MĐXD: 45%

- Mặt tiền: 30 m

- Số tầng: 3

- Đường: 34.5 m

- Hướng: Đông Bắc

- Liên hệ: 0981303525

Ngày: 30/12/2020

Đã bán!
8.19 tỷ

- Diện tích: 195 m2

- MĐXD: 80%

- Mặt tiền: 6 m

- Số tầng: 5

- Đường: 25 m

- Hướng: Đông Nam

- Liên hệ: 0981303525

Ngày: 01/10/2020

Đã bán!
9.40 tỷ

- Diện tích: 188 m2

- MĐXD: 80%

- Mặt tiền: 6 m

- Số tầng: 5

- Đường: 25 m

- Hướng: Đông Nam

- Liên hệ: 0981303525

Ngày: 01/10/2020