Đã bán!
11.20 tỷ

- Diện tích: 200 m2

- MĐXD: 60%

- Mặt tiền: 8 m

- Số tầng: 4

- Đường: 50 m

- Hướng: Đông Bắc

- Liên hệ: 0846333306

Ngày: 18/12/2020

11.00 tỷ

- Diện tích: 200 m2

- MĐXD: 60%

- Mặt tiền: 8 m

- Số tầng: 4

- Đường: 50 m

- Hướng: Đông Bắc

- Liên hệ: 0846333306

Ngày: 08/01/2021

Đã bán!
10.00 tỷ

- Diện tích: 78 m2

- MĐXD: 80%

- Mặt tiền: 6 m

- Số tầng: 5

- Đường: 40 m

- Hướng: Đông Nam

- Liên hệ: 0846333306

Ngày: 02/10/2020

Đã bán!
8.19 tỷ

- Diện tích: 195 m2

- MĐXD: 80%

- Mặt tiền: 6 m

- Số tầng: 5

- Đường: 25 m

- Hướng: Đông Nam

- Liên hệ: 0981303525

Ngày: 01/10/2020

Đã bán!
9.40 tỷ

- Diện tích: 188 m2

- MĐXD: 80%

- Mặt tiền: 6 m

- Số tầng: 5

- Đường: 25 m

- Hướng: Đông Nam

- Liên hệ: 0981303525

Ngày: 01/10/2020