19.00 tỷ

- Diện tích: 210 m2

- MĐXD: 50%

- Mặt tiền: 14 m

- Số tầng: 3

- Đường: 13 m

- Hướng: Nam

- Liên hệ: 0846333306

Ngày: 18/01/2020

Đã bán!
9.50 tỷ

- Diện tích: 126 m2

- MĐXD: 70%

- Mặt tiền: 6 m

- Số tầng: 5

- Đường: 20 m

- Hướng: Tây Bắc

- Liên hệ: 0846333306

Ngày: 02/10/2020