16.43 tỷ

- Diện tích: 222 m2

- MĐXD: 40%

- Mặt tiền: 12 m

- Số tầng: 3

- Đường: 13 m

- Hướng: Tây Bắc

- Liên hệ: 0981303525

Ngày đăng: 01/08/2020

18.23 tỷ

- Diện tích: 243 m2

- MĐXD: 45%

- Mặt tiền: 13 m

- Số tầng: 3

- Đường: 13 m

- Hướng: TB - TN

- Liên hệ: 0981303525

Ngày đăng: 01/08/2020

21.53 tỷ

- Diện tích: 287 m2

- MĐXD: 45%

- Mặt tiền: 15 m

- Số tầng: 3

- Đường: 13 m

- Hướng: Đông Nam

- Liên hệ: 0981303525

Ngày đăng: 01/08/2021

10.00 tỷ

- Diện tích: 200.7 m2

- MĐXD: 50%

- Mặt tiền: 12 m

- Số tầng: 4

- Đường: 13.5 m

- Hướng: Tây Nam

- Liên hệ: 0846333306

Ngày đăng: 08/10/2020

18.14 tỷ

- Diện tích: 279 m2

- MĐXD: 40%

- Mặt tiền: 14 m

- Số tầng: 4

- Đường: 13.5 m

- Hướng: Tây Bắc

- Liên hệ: 0846333306

Ngày đăng: 16/01/2020

23.00 tỷ

- Diện tích: 278 m2

- MĐXD: 45%

- Mặt tiền: 30 m

- Số tầng: 3

- Đường: 20 m

- Hướng: Tây Bắc

- Liên hệ: 0981303525

Ngày đăng: 01/08/2021